Monday, 27 September 2010

VAT10

Vatten TankarVatten Tankar


Vi vuxna människor består till 65% av vatten (bebisar mer), tanken måste fyllas på med en 3 liter om dagen för att vi ska hålla igång livet på topp. I de fall vi dricker för lite vatten påverkas vårt inre reningsverk och vi lyckas inte driva ut olämpligheter ur kroppen, utan de bildar istället grogrund för diverse sjukdomar. I den populistiska debatten framställs vatten som viktigt för den yttre skönheten, när det faktiskt är livsviktigt för de inre funktionerna. I och för sig möts dessa i det oerhört viktiga gränssnitten; huden. Huden är kroppens största andningsorgan och vattendroppar simmar in och ut genom detta gränssnitt. Okej, detta var i all korthet scenariet för mina tankar om vatten.

Av allt vatten som finns på jorden så är endast 2% sötvatten, varav det mesta är bundet i jordens ismassor. Alla levande varelser, inte bara vi människor är beroende av dessa ynka 2% för att överleva. Vi vet nu att dessa ismassor smälter med en allt för hastig fart på grund av nutidsmänniskans livsstil. Det innebär att våra liv är i fara ety ismassornas sötvatten rinner ut och blir till saltvatten.

I vårt land upplever vi vattentillgången som en självklarhet. Vi duschar, tvättar bilen och spolar på toaletten med sötvatten!, dvs livsviktigt dricksvatten! Svenska hushåll konsumerar ca 200 liter sötvatten per dygn!  Av dessa 200 liter kranvatten kommer cirka 100 liter från vårt grundvatten och resterande 100 liter från sjöar, fjordar och andra vattendrag.  De senare kallas ytvatten (vilket inkluderar regnvatten)och genomgår en energiförbrukande reningsprocess för att anses tjänligt att använda (i min värld kunde ytvatten duga orenat till våra toaletter, duschar och biltvättar). 

Många av oss som har fastigheter samlar regnvatten till all yttre förbrukning, men snart måste vi använda detta även till inomhusförbrukning och dela med oss till de som inte själva kan samla in detta guld. Ibland när jag diskuterar vår framtida vattenförsörjning möts jag av kommentarer typ: Vadå då, vi har ju mer oväder, fler och större översvämningar världen runt, vatten är väl det minsta problemet?

Rent vatten, jag talar rent vatten. Den farligaste konsekvensen för de som bor i översvämmade  områden är just orenheten. De eventuella källor som innehåller tjänligt sötvatten svämmas över av saltvatten. Detta scenario har vi vant oss vid via rapporter och tv-nyheter, det är inte okänt för oss. Likväl läggs ytterst lite medel i Sverige på att förbereda och "bygga bort" att vi också hamnar i en livsfarlig vattenbrist. Visst, numera är många av oss enskilda personer försiktigare med vattenanvändning, men det räcker inte. Regeringen måste också förstå, och agera NU, och inte när det är för sent. Detta är vår nya regerings absolut viktigaste uppgift - se till att vi inte blir sjuka eller dör pga tomma vattentankar.

Musik på sidan:
"Brusa Högre Lilla Å"
orginalinspelning Björn J:son Lindh med ett suveränt
Santana inspirerat gitarrsolo av Janne Schaffer
QX6MXS82SRPW

Saturday, 25 September 2010

Upprop - NYVAL 2010


Det är inte klokt att ett val får hanteras så slarvigt som det gjorts i Sverige 2010. Hittills har 27 överklagande lämnats in då röster hittats efteråt lite här och där, dessutom har vallokaler lämnats obevakade under själva valet, dessutom har valberäkningsprogram blivit hackade och röstsedlar kan därmed blivit innehållsligt förändrade, sjukt slarvigt! De talar om att nyval kan ske i Göteborg och Värmland, jag kräver att nyval genomförs i hela landet! Det börjar likna Florida :-(
Vi kan idag inte med säkerhet veta om valresultatet överensstämmer med svenska folkets vilja, då tycker jag att att nyval/omval måste göras - detta oavsett valutgång. Rätt ska vara rätt!
 Röstsedeln är vårt enda styrinstrument - den ska hanteras korrekt!


 

Thursday, 23 September 2010

Slipsens Vett och Kokett

Begagnade slipsar kan vara klurigt att återanvända. Dess form kan dock utnyttjas till såväl leksaker till barnen, som lite stiligare rattmuffar. Jag kan också tänka mig att de är vett-iga att använda i alla sammanhang man vill skapa ett randigt collage. Då tänker jag mig möbelomklädnad, pläddar och lampskärmar.


Ett exempel ett slipsrandigt collage är denna lilla kuvertväska, där slipsens spetsar utgör en liten dekoration i sig. Det är inte bara kreativt och ekonomiskt att återanvända farfars gamla slipsar till olika kreationer, de är också oftast tillverkade av "suspekta material" som inte finns i samma utsträckning längre. Själv tycker jag att de olika materialen skapar spännande strukturer.  Tänk så många julklappar vi hinner tillverka helt gratis och utan ytterligare miljöpåverkan :-D Själv funderar jag på att sy en top, där slipsens spetsar blir urringningen. Har ni fler småtokigt härliga ideér på temat "Slipsens Vett och Kokett"?
Förklarande av använda begrepp:
kokett (källa: Wiki)
vett - stil och hyfs

Tuesday, 21 September 2010

En Nagel i Ögat


Jag har sen koltåldern varit en nagel i ögat på samtiden. Påpekat orättvisor såväl inom familj, vänkrets, skola som samhället i stort. En sådan attityd genereras förstås "stryk" i mängder :-) Det viktigaste för mig i ett sådant förhållningssätt är dels att inte verka gnällig, och dessutom inte öppna klyket förrän jag kan tillföra en eller flera förslag på kreativa konkreta lösningar eller andra vägar. Oftast blir det då en dialog och man kan tillsammans komma på ännu bättre förslag. Det viktiga för mig är att inte angripa, lärde mig tidigt att navigera med känslospröten. Men, man kan ändå inte bortse ifrån att jag nog retar upp flera och anses vara en "nagel i ögat" på andra.

Till Eder som retar upp sig på mig, kan jag berätta att naturen igår tidig afton tog ut sin rätt på mig - och inte var det en liten nagel i ögat - utan en trästock! Jag kan fortfarande se, och ögat har inte svullnat igen, ety jag lade mig med en påse frusna ärtor på ögat. Men ögat blöder, så kinden är rödrandig som ena polkagris och jag mår inget vidare just nu. Varför skulle jag ut och såga ner träd inför vinterns framkomlighet på grusvägen upp här på berget? Borde väl begripa att det alltid sker olyckor 3 dygn förre och efter fullmåne :-D Ja, ja, får dra iväg till sjuka huset inom kort, så får Ni det lugnt ett tag *fniss*

What comes around - Goes around

= that is eco-logical :-)

 


Under tiden underhåller jag er med Stellan Skarsgård

Monday, 20 September 2010

Miljöpartiet de gröna - Vi kommer inte att bli stödparti åt Alliansen

Miljöpartiet de gröna - Vi kommer inte att bli stödparti åt Alliansen

MODERNT ... vad betyder det i politiska sammanhang?

Häromdagen fick jag ett aggressivt inlägg i en annan av mina bloggar. Det handlade om "Modernt Samhälle", med diverse påstående om att det handlade om mode, om ett populistiskt sätt att uttrycka sig i ett parti.

Miljöpartiet har haft begreppet "Modernt Samhälle" som sin slogan i valkampanjen. Mycket tror jag detta beror på att deras tidigare slogan om ett "Hållbart Samhälle", började dyka upp både här och där, i vitt skilda sammanhang.

Begreppet "Modernt" i en politisk riktning betyder "Progressivt", ett vokabulär som blev lite uttjatat på 70-talet. Med "Progressivt" och/eller "Modernt"  avses inom politiken ett framåtblickande, i begreppet progressiv ligger också ett "ringar på vattnet" -tänkande - ett ökande. I Sverige har vi till exempel tidigare haft progressiv skattesats, vilket innebar att ju mer man tjänade desto mer betalade man i skatt.

Progressiva glasögon innebär att man klarar av att både fokusera och lyfta blicken överskådligt framåt - det är sådana glasögon som jag uppfattar att Miljöpartiet åberopar att vi måste ha, fast utan glas :-) Det finns ingen skarv mellan fokuserad blick här-och-nu (kort håll) och ett framåtblickande i-vad-som-komma-skall (långt håll), utan man klarar att hantera båda synsätten.
 
Progressiva rörelser har alltid utmärkt sig som "plastiska", de förändrar sig snabbt utifrån omgivande förändringar  och ny kunskapsinhämtning. Ett modernt samhälle måste vara föränderligt i relation till omgivande faktorer, och det mest föränderliga i vår omgivning nu och framöver är jordens klimat. Modern är helt enkelt att vara "up-to-date", och att vara det i vårt snabbt föränderliga samhälle kräver en progressiv attityd. Inom musiken är begreppet progressiv vanligt, då åsyftas musik som går utanför de gängse ramarna (Bob Dyland, Pink Floyd, Joan Baez, Frank Zappa).

Att gå till val på "Ett Modernt Samhälle" var i mina ögon både snillrikt och mycket tydligt och visar också att Miljöpartiet varken är blått, eller rött, utan ekologisk solidaritet (vilket också innefattar social och global). Därför röstade jag på Miljöpartiet, det enda parti som klarar ett flexibelt ledarskap!  

Saturday, 18 September 2010

Framtiden börjar i vaggan

 
Jag tycker det är viktigt att vi har ett rättvist samhälle, där barn föds in i en gemenskap där alla har samma värde och en god miljö, såväl socialt, ekonomiskt som grönt. Livet börjar i och för sig långt innan vaggan, men det är när den lille tittar ut som det verkliga samspelet med omgivningen tar fart, och man formas som människa i relation till omgivningsfaktorer.

Alliansen påstår att framtiden börjar först i skolan, men det är i samtiden många gånger för sent, ety många små barn har långt innan dess fått fel näring, på alla dess plan. Det lilla barnet börjar tidigt att matas med Bisfenol A (BPA), vilket finns i nappflaskor och övrig genomskinlig plast. Det är inte bara via munnen vi tar in gifter, huden är vårt största andningsorgan. Det finns Bisfenol A (BPA) och andra gifter i plasten vi packar in den lille med (platsytterhölje på blöjor och i trikåer etc).

Det är redan vetenskapligt bevisat att BPA påverkar människans framtida förmåga till fortplantning, vilket är ytterst allvarligt för vår framtida överlevnad. Det börjar också luta åt att andra ämnen i plast och eventuellt BPA kan ha en neurologisk påverkansfaktor som kan förklara varför skolan upplever allt fler "bokstavsbarn". Det hjälper således föga att sätta in insatser i skolan som alliansen lägger fram. Det krävs en ordentligt förändring i vårt sätt att leva. Vi måste modernisera oss och inte leva kvar i det gamla plastsamhället.

Om du inte vet var du ska lägga din röst i morgon, rösta på vår miljö. Miljöpartiet är det enda parti som arbetar för ett rättvist samhälle, där alla från vaggan skall ha rätt till ett drägligt liv och en frisk framtid.

Bisfenol A (BPA) - Livsmedelsverket

Thursday, 9 September 2010

Politik och Ledarskap - "Flummighet" önskas


Trottoarkonst - Edgar MuellerFör mig är politiskt ledarskap synonymt med strategiska överlevnadsfrågor. Min besvikelse är stor när jag tittar på vad som diskuteras nu när vi endast har 10 dagar på oss att rösta fram det ledarskap vi tror innebär en hållbar framtid för oss och våra medmänniskor på Jorden.


Nivån är låg, mycket låg och rör sig kring konkreta frågor, som hör hemma på det operativa området, frågor som borde ligga på tjänstemannanivå. De strategiska frågorna och framtidsvisionerna stannar oftast på materiella och ekonomiska nivåer typ jobb, vård etc. Frågor som inte är visionära, utan konkreta sakfrågor.

Skillnaden på ledarskap och chefskap är stor, men i den svenska politiska debatten tycks ledarskapet lysa med sin frånvaro. Kanske är det en tillitsfråga, chefer beslutar, medan ledare är den du törs följa ditt du inte vågar gå ensam. Det innebär att hur vi ska gå för att nå målet är en chefsfråga (operativ nivå), emedan visionen om vart vi ska gå och nå ligger på ledarskapet (strategisk nivå). Givetvis samspelar dessa nivåer och i det praktiska vardagslivet ligger dessa två nivåer ofta på samma person, typexemplet är föräldern.

Men jag saknar den strategiska nivån i svensk politik, kanske för att politikerna själva kräver att motparten ska vara konkret. Ju mer operativa våra politiker blir, ju mer tappar de strategi och vision. Faran i detta är att politikerna själva måste leta visioner annorstädes, därför att all tid och kraft går åt till att vara operativ typ "vägtrafiktull" etc. Varför lyfter man inte frågorna till strategisk nivå, typ ska städer flyttas, gränser upplösas, världens vattenförsörjning etc.

Nu står vi alla här inför valet och ser få politiker lyfta blicken från myllan och börsen, få törs visa vägen, för då kan de betraktas som flummiga. Handlingskraft är viktig, men utan tankar och visioner grävs bara ett hål där vi står, och det hålet blir bara djupare och djupare, snart försvinner horisonten helt. Det kommer att bli allt svårare att ta sig upp ur hålet, när kanterna blir brantare och ingen står kvar vid horisonten för att dra upp oss och få med oss till bättre "platser".

Anna

Sunday, 5 September 2010

Vikingsk Brytningstid; Ragnarök och ApokalypsLin, ull och hampa - Hållbart så in i Norden :-)


mer info här: http://www.jamtli.com/4903.overhogdalsbonaderna.html


oxxxxååååå ... Lite reklam för en pågående utställning

************************************

20 juni 2010 - 9 januari 2011

Vikingavävar i världsklass!

Jubileumsutställning om Överhogdalsbonaderna
Överhogdalsbonaderna hör till Europas märkligaste kulturskatter och är kronjuvelen i Jamtlis samlingar. I år är det 100 år sedan man fann de fantastiskt välbevarade bildvävarna som visat sig vara nästan 1000 år gamla. Varifrån kommer de egentligen? Vad föreställer de? Olika tolkningsförslag väcks till liv och besökarna får bidra med egna idéer.
En unik samling av Nordens allra äldsta textila skatter har lånats in till utställningen. Skogbonaden, som liksom vävarna från Överhogdal vimlar av människor och djur, små bitar av de världskända bildvävs-delarna från den vikingatida skeppsgraven i Oseberg och de jämtska berömdheterna Marbymattan, Revsundslisten och Kyrkåstäcket.
Barnen kan gå på upptäcktsfärd i vikingarnas vida värld och kanske söka inspiration till en egen bonad.
(Produktion: Jamtli)
************************************

Friday, 3 September 2010

Hampa; vackert, skönt och tåligt

Hampaklänning
från Viridis Luxe


Hampa är en växt som klarar sig i mycket näringsfattiga jordar. Förr i tiden gjordes förutom kläder både rep, nät och segeldukar (kanvas) av hampans starka fiber. I modern tid har vi istället storindustri som tillverkar syntetmaterial i plast. Hampa har odlats i 6000 år, men blev förbjuden att odla i Sverige fram till 2005, då det fanns grupper i samhället som valt att röka (o)tyget.

Hampatyget har åter kommit att bli stort inom mode och design och flera modeföretag har uppstått inom "Hållbart eko mode" och inte minst möbeltyg och gardiner. Vi vill inte längre bära syntetmaterial och helst inte lägga tid på att stryka kläder heller. Hampatyget har uppskattats i Sverige under lång tid, inte minst för sina smutsavvisande egenskaper, vilket minskar tvätteländet, så barnkläder lär väl komma stort med hampamaterial.

Kläder som hittats mycket gamla men förvånatsvärt hela vid arkeologiska utgrävningar har samtliga varit tillverkade av hampa, det kallar jag hållbart mode! :-D

Vackert!Thursday, 2 September 2010

Ny oljeplattformsexplosion idag


Mariner Energy i Houston bedriver "högriskprojekt" i syfte att ge aktieägarna stor avkastning (money, money). Idag exploderade en av deras oljeplattformar i Mexikanska golfen, utsläppet av olja har siktats i strömmen dock inte i samma mängder som BP:s oljeutsläpp tidigare i somras. Här uppe i Norden är vi totalt beroende av den Mexikanska golfströmmen. Vi hade haft 20-30 grader kallare än nu om inte Västerhavet fick värmen från Mexiko. Golfströmmen består egentligen av två ety den delar sig, den andra viker av och håller Medelhavet varmt.

I april i år exploderade en annan oljeplattform i Golfen, "Deepwater Horizon" med ett stort utsläpp av olja. Mexikanska golfen har nu fått ta tre oljeolyckor på knappt 5 månader, experter börjar bli mycket oroliga för att strömmen kan ändra riktning på grund av all olja som ligger som tjocka täcken nära botten och hindrar det normala flödet.

För oss kan detta vara inledningen på en ny istid, eller åtminstonde ett obeboligt Skandinavien. Allt ljus måste sättas på att ta upp oljan innan det är försent. Vi måste klara oss utan cykelbanor och höghastighetståg, tills vi har kontroll på om vi kommer att ha ett bibehållet klimat, där det går att cykla och åka tåg.

(Bildkälla: WDSU.com)Rösta grönt, annars blir allt vitt, vitt, vitt!

Med Framtidsöga på Västkusten


OM alla röstar på miljöpartiet går en stark signal till politiker i alla partier och länder att skärpa sig när det gäller vår arts överlevnad. Alla andra frågor som till exempel jobben, pensionerna och studiemedel är underordnade vår och planetens överlevnad. Här spelas partipolitik och blocktillhörighet ut, ety vår planet måste bibehållas grön för att vi ska kunna andas och äta.

Du må vara blåare än havet och ha en flott kustnära fastighet eller båthus. När Grönland smälter kommer havet att stiga med cirka 7 meter och du blir hemlös. Kanske har du en flådig båt vid tomten, men vad ska du äta när allt ligger under vatten?

Du må vara rödare än kvällssolen och bo i ett betonggetto i stan. När Grönland smält färdigt kommer solidaritet att vara ett minne blott. Ety Grönland är vår största sötvattensresurs, och sötvattnet kommer att rinna ut i de stora havssaltvattnet. När det inte finns dricksvatten eller gröna grödor kommer inbördeskrig om de få platser och reserver att uppstå.

Det finns bara ett sätt att starkt markera att vår planet är prio one! Lägg din röst på en hållbar grön planet, tänk globalt! Oavsett var vi bor, seller hur rika vi är så delar vi samma luft i det ekologiska systemet här på jorden. Det hjälper föga att du rusar till mäklaren och vill sälja flotta havskåken och köpa ett torp högt uppe på berget, du kommer ändå att dela luft, vatten och grödor med resten av jordens befolkning. Dessutom kommer flera att klättra upp och invadera ditt hem när orkanerna härjar. Om inte annat för att söka efter naturliga grottöppningar i bergen.

Vill du bli en hungrig och törstig grottmänniska i kostym?

VAKNA!

Jaså, det händer inte under din levnad? Jag vet inte hur gammal du är, men vi har en skyldighet mot kommande generation och det är brottom!
På många ställen i världen märks disharmonin i det ekologiska systemet redan, även här i Sverige. Temperaturen har redan höjts, vindarnna är starkare och vintern kortare. Kanske blir vår räddning här i Norden oljeutsläppet i Mexikanska golfströmmen, vilken kan sänka vår temperatur med 20-30 grader? Nä, för med stigande havsnivå så talar vi is, is i massor, en ny istid.

Vi måste flytta samhällsfokus från viktiga cykelbanor, tågtunnlar och annat oerhört viktigt i det nutida lokala samhället och istället agera grönt för hela planetens överlevnad, du och jag och våra barn vill ha ett HÅLLBART HEM. (följ länken för mer information).