Monday, 25 October 2010

Varför EKOLODIA?

En djupare kartläggning tänkt att gå till botten
tillsammans med en pragmatisk Anna-Lys

Bildkälla: SGUFörenat med ett brett intresse för vårt
ekologiska system, med utgångspunkt
i blommor och bin och vår överlevnad
Bildkälla: SLU


Ett enormt viktigt fritidsintresse som
även omfattar att lyfta upp "bottenskrapet"
som oftast förbises men påverkar
mänskligheten och dess förmåga att
leva ett drägligt humant liv.

9 comments:

Anonymous said...

Verkligen viktigt.

Anonymous said...

Verkligen viktigt.

Alien David Sousa said...

Anna, i do need to start learning swedish soon, with out the translator i dont get a thing ;)

(((kisses))))

Tyko Brae (exgen. NB) said...

Bottensatsen ska få leva ett DRÄGGligt liv.

♥ Hannele said...

(tråkigt, jag slänger inga kommentarer, utom sällsynta spam, jag mejlade dej)

forestwalk/laura k said...

((using google translator...never really sure how accurate))

all things...from the smallest on up...have their purpose in life. the balance of nature would keep everything in order...if only man could stop interfering...

Gunnar said...

Intressant ämne för en blogg.Vad händer egentligen med vårt EKO-system?

Jenny Enochsson said...

I dyn och bottenskrapet finns mycket att finna, även för poeter. EKOLODIA är ett mycket namn för bloggnamn.

P.S. Har nyligen köpt ett kilo såpnötter. :)

Jenny Enochsson said...

ett mycket bra namn menade jag. :)