Friday, 15 October 2010

VattenKrig!

Vatten är en mänsklig rättighet och en förutsättning för liv.
Jag var en av bloggarna som röstade fram tema VATTEN inför årets internationella BLOGGAKTION DAG (BLOG ACTION DAY). Jag har tidigare skrivit om det viktiga sötvattnet, såväl i kombination med klimatförändringar som smältande isar och havshöjningar i ett framtidsscenario.

Redan idag råder dricksvattenbrist på många platser i världen och precis som brist på olja leder det till krig och umbäranden. Idag är det översvämningarna i Pakistan som har förstört dricksvattnet men det har också pågått ett krig om vatten länge i Darfur, Sudan. Konflikten i Darfur mellan olika folkgrupper började med kriget om rätten till vatten och har nu pågått i över 10 år. Kampen om vatten och därmed överlevnad har resulterat i ca 2 miljoner vattenflyktingar bara i Darfur. 

Vattenflyktingar kommer att öka i hela världen allt eftersom dricksvatten-tillgångarna minskar. Vatten är redan idag precis som oljan en kapitalistvara. Företag som Coca Cola och Nestle tömmer sjöar och grundvattenförråd (utan att betala) och säljer det dyrt på giftiga bisfenol-flaskor (Pet-flaskor). Indien och Afrika och USA har redan börjat märka en brist på grundvatten som kan relateras till dessa företags vattenexploatering i andra delar av världen.

Vad kan vi göra för att förhindra vattenkrig, vattenflykt och vattenexploatering?
Just idag kan vi blogga om världen över det i syfte att belysa problematiken och informera mera. Vi kan öka vår medvetenhet om sötvattenbrist och ändra livsstil redan idag. Vi kan totalt bojkota Pet-flaske producenterna, det är kunden som har makten. Ta en glasflaska med kranvatten med till träningen från och med idag. Engagera dig i BLOG ACTION DAY 2010.


       

4 comments:

Geir Jartveit Blogg said...

Hei

Bra inlegg.

Hilsen Geir Jartveit
bgfotografer.blogspot.com

Tyko Brae (exgen. NB) said...

Trevlig helg!
hälsningar
Roland Andersson

Anonymous said...

Jag bojkottar sockrat vatten.

Vi (Sverige) har överflöd av vatten. Vi borde buteljera (miljövänligt) och transportera till behövande.

forestwalk/laura k said...

...and here we are...watering our flower gardens...lawns...while people in the world don't have (clean) water to drink!
yes, water...like oil...
it's a shame!

i used to buy a case at a time of bottled water...a few months ago...i stopped! i now use reusable water container. it was tough to get used to...not as 'convenient'...BUT MORE people have to stop doing things just for the convenience of it. we all have to start somewhere...making just one little change at a time...will make a big difference!

thanks for this post! we all need to be more aware of our environment!