Thursday, 2 September 2010

Med Framtidsöga på Västkusten


OM alla röstar på miljöpartiet går en stark signal till politiker i alla partier och länder att skärpa sig när det gäller vår arts överlevnad. Alla andra frågor som till exempel jobben, pensionerna och studiemedel är underordnade vår och planetens överlevnad. Här spelas partipolitik och blocktillhörighet ut, ety vår planet måste bibehållas grön för att vi ska kunna andas och äta.

Du må vara blåare än havet och ha en flott kustnära fastighet eller båthus. När Grönland smälter kommer havet att stiga med cirka 7 meter och du blir hemlös. Kanske har du en flådig båt vid tomten, men vad ska du äta när allt ligger under vatten?

Du må vara rödare än kvällssolen och bo i ett betonggetto i stan. När Grönland smält färdigt kommer solidaritet att vara ett minne blott. Ety Grönland är vår största sötvattensresurs, och sötvattnet kommer att rinna ut i de stora havssaltvattnet. När det inte finns dricksvatten eller gröna grödor kommer inbördeskrig om de få platser och reserver att uppstå.

Det finns bara ett sätt att starkt markera att vår planet är prio one! Lägg din röst på en hållbar grön planet, tänk globalt! Oavsett var vi bor, seller hur rika vi är så delar vi samma luft i det ekologiska systemet här på jorden. Det hjälper föga att du rusar till mäklaren och vill sälja flotta havskåken och köpa ett torp högt uppe på berget, du kommer ändå att dela luft, vatten och grödor med resten av jordens befolkning. Dessutom kommer flera att klättra upp och invadera ditt hem när orkanerna härjar. Om inte annat för att söka efter naturliga grottöppningar i bergen.

Vill du bli en hungrig och törstig grottmänniska i kostym?

VAKNA!

Jaså, det händer inte under din levnad? Jag vet inte hur gammal du är, men vi har en skyldighet mot kommande generation och det är brottom!
På många ställen i världen märks disharmonin i det ekologiska systemet redan, även här i Sverige. Temperaturen har redan höjts, vindarnna är starkare och vintern kortare. Kanske blir vår räddning här i Norden oljeutsläppet i Mexikanska golfströmmen, vilken kan sänka vår temperatur med 20-30 grader? Nä, för med stigande havsnivå så talar vi is, is i massor, en ny istid.

Vi måste flytta samhällsfokus från viktiga cykelbanor, tågtunnlar och annat oerhört viktigt i det nutida lokala samhället och istället agera grönt för hela planetens överlevnad, du och jag och våra barn vill ha ett HÅLLBART HEM. (följ länken för mer information).

8 comments:

Tyko Brae (exgen. NB) said...

Hej! Jag var till Miljöpartiets valbås på Sergels Torg. De saknade kännedom om denna episod i partiets förflutna. De förnekade att det alls hade något med partiet att göra. Trojanska hästar eller ej; detta parti är inte trovärdigt. "Han föreslog just fotboja och om den med fotboja bröt området som var tilldelat för denna typ av fängelsevistelse så skulle en giftampull utlösas och den dömde skulle dö."... "Jag kommer ihåg när nån i Miljöpartiet föreslog att brottslingar skulle ha en fotboja runt halsen med en giftampull som utlöstes om de avvek från ett specat geografiskt område. "
Nu kanske någon hävdar att det var en provokatör utifrån. Det köper jag inte. Partiet är dess medlemmar. Att hålla rent är partiets ansvar. Och om någon enskild medlem har glömt, så har inte hela mänskligheten glömt. Det är något fundamenatlt fel med partiet - nämligen att det inte har någon ideologi.

ANNA-LYS said...

Jag förstår inte din kommentar i ljuset av det jag publicerat här. Annar att det är relaterat till min andra blogg :-D

Där spekulerade jag runt demokratiska rättigheten att påverka inifrån även om det är bakifrån "the enemy-line" och vitsade till det med politisk strategi a la Trojanska hästen. Förstår att de inte kände till historien, de var inte födda eller ens påtänkta under Trojanska kriget.

Han du träffade på Sergelstorg lever i en tuff mijö, men den miljön är inte miljöpartiet, även om parti och handel försekommer intensivt på Sergels torg.
Den gröna ideologin är ekologi :-D

Eller för att citera Miljöpartiet - de gröna;

"Miljöpartiet de Grönas vision är ett ekologiskt uthålligt och socialt solidariskt samhälle.

Vår grundidé kan formuleras som fyra solidariteter:

1. solidaritet med natur, djur och det ekologiska systemet
2. solidaritet med kommande generationer
3. solidaritet med världens folk
4. solidaritet med människorna i vårt land

Vår ideologi vilar på övertygelsen att människor måste leva i samklang med naturen och handla i samspel med andra människor."

Tyko Brae (exgen. NB) said...

Ekologi är en vetenskaplig disciplin - inte en ideologi.
Jag har skrivit en del i detta ämne. Ingen har behagat kommentera. Jag är kemist med intresse för toxikologi. Det är ingen tvist om påvens skägg. Det är allvar. Ska Europa avstå från produktionsmetoder som resten av världen tillåter? Jag instämmer i Marit Paulsens påstående ”Ekologisk mat räddar inte världen". Jag anser att vi måste acceptera GMO - fast med förnuft. Vi måste lita på att vetenskapen kan förutsäga framtida problem, snarare än att vi låter människor svälta. Rösta inte på Miljöpartiet!

ANNA-LYS said...

Begreppet "ideologi" betecknar en samlig ideér och värderingar. Miljöpartiet är det parti som klart och tydligt alltid har värderat vårt ekologiska system som prio one. Därför är en röst på Miljöpartiet en röst på en hållbar utveckling för allt levande, med eller utan byxor :-)

I tider då vi lever i disharmoni med naturen blir en röst på miljön en tydlig vink om att allt går ej att köpas för löner eller bidrag. Det krävs aktion och det nu.

Tyko Brae (exgen. NB) said...

Där är vi överens. Om pengarna inte fanns, så skulle folk likväl vara verksamma. Somligt är gott. Somligt är ont. När du utmålar Miljöpartiet som unikt, så talar du mot bättre vetandet. Centern och KD vill ju ha en massa kärnkraft för en bättre miljö.

ANNA-LYS said...

Din humor är berikande :-D

Inte nog med att de vill ha kärnkraft, dessutom är deras ideologier annorlunda.

KD vilar på en kristen grundsyn, dvs inte på ett ekologiskt helhetssystem, utan på Gud.

C sätter marknaden förre miljön. dvs först pengar, sen köpa bättre miljö.

Miljön är vi en del av (ekologiska systemet) den ligger inte utanför oss själva.

DU SÄGER:
Att jag talar mot bättre vetande, om du känner att det är viktigt att du har bättre vetande än mig - så bjuder jag på det! Vassego :-D

MEN Miljöpartiet har en unik ideologi som jag delar och vill dela med fler på jorden!

Tyko Brae (exgen. NB) said...

'Mot bättre vetande' betyder att du vet bättre. På Thorbjörn Fälldins tid trodde jag att Centern var ett ekologiskt parti. Nu har de visat sitt rätta ansikte. KDs ideologi är väl något av konservatism. Eftersom Gud inte finns, så kan han inte utgöra en ideologisk grund.
Och så vill jag påstå, att ekologin inte behöver vara nyckeln till en bättre värld. Jag tror i stället på jämlikhet mellan människor. Det är oerhörda orättvisor i världen. Tänk om de skulle utplånas. Då skulle folk i Afrika köra lika mycket bil som folk i Örgyte. Då skulle det sitta lika många käringar som gubbar i EU-kommisstionen.

ANNA-LYS said...

Det du räknar upp att du tror på ingår i Miljöpartiets 4 solidariteter (se tidigare kommentar), synd att du redan röstat på FI redan.

Att jag bara lyft fram prio one är för att Miljöpartiets idelogi är unik på den punkten. Flera partier vidrör de andra solidariteterna i någon mån, andra i stor mån.

Som du kanske vet har Miljöpartiet alltid jämlika språkrör; en man och en kvinna. De har alltid fallit på att de tänker ekoogiskt i meningen globalt helhetstänkande, istället för att fokusera på en buske på torget i lilla svenska byn.