Monday, 27 September 2010

Vatten TankarVatten Tankar


Vi vuxna människor består till 65% av vatten (bebisar mer), tanken måste fyllas på med en 3 liter om dagen för att vi ska hålla igång livet på topp. I de fall vi dricker för lite vatten påverkas vårt inre reningsverk och vi lyckas inte driva ut olämpligheter ur kroppen, utan de bildar istället grogrund för diverse sjukdomar. I den populistiska debatten framställs vatten som viktigt för den yttre skönheten, när det faktiskt är livsviktigt för de inre funktionerna. I och för sig möts dessa i det oerhört viktiga gränssnitten; huden. Huden är kroppens största andningsorgan och vattendroppar simmar in och ut genom detta gränssnitt. Okej, detta var i all korthet scenariet för mina tankar om vatten.

Av allt vatten som finns på jorden så är endast 2% sötvatten, varav det mesta är bundet i jordens ismassor. Alla levande varelser, inte bara vi människor är beroende av dessa ynka 2% för att överleva. Vi vet nu att dessa ismassor smälter med en allt för hastig fart på grund av nutidsmänniskans livsstil. Det innebär att våra liv är i fara ety ismassornas sötvatten rinner ut och blir till saltvatten.

I vårt land upplever vi vattentillgången som en självklarhet. Vi duschar, tvättar bilen och spolar på toaletten med sötvatten!, dvs livsviktigt dricksvatten! Svenska hushåll konsumerar ca 200 liter sötvatten per dygn!  Av dessa 200 liter kranvatten kommer cirka 100 liter från vårt grundvatten och resterande 100 liter från sjöar, fjordar och andra vattendrag.  De senare kallas ytvatten (vilket inkluderar regnvatten)och genomgår en energiförbrukande reningsprocess för att anses tjänligt att använda (i min värld kunde ytvatten duga orenat till våra toaletter, duschar och biltvättar). 

Många av oss som har fastigheter samlar regnvatten till all yttre förbrukning, men snart måste vi använda detta även till inomhusförbrukning och dela med oss till de som inte själva kan samla in detta guld. Ibland när jag diskuterar vår framtida vattenförsörjning möts jag av kommentarer typ: Vadå då, vi har ju mer oväder, fler och större översvämningar världen runt, vatten är väl det minsta problemet?

Rent vatten, jag talar rent vatten. Den farligaste konsekvensen för de som bor i översvämmade  områden är just orenheten. De eventuella källor som innehåller tjänligt sötvatten svämmas över av saltvatten. Detta scenario har vi vant oss vid via rapporter och tv-nyheter, det är inte okänt för oss. Likväl läggs ytterst lite medel i Sverige på att förbereda och "bygga bort" att vi också hamnar i en livsfarlig vattenbrist. Visst, numera är många av oss enskilda personer försiktigare med vattenanvändning, men det räcker inte. Regeringen måste också förstå, och agera NU, och inte när det är för sent. Detta är vår nya regerings absolut viktigaste uppgift - se till att vi inte blir sjuka eller dör pga tomma vattentankar.

Musik på sidan:
"Brusa Högre Lilla Å"
orginalinspelning Björn J:son Lindh med ett suveränt
Santana inspirerat gitarrsolo av Janne Schaffer
QX6MXS82SRPW

7 comments:

Tyko Brae (exgen. NB) said...

Sötvattensfjord? Hur mycket har du druckit?

ANNA-LYS said...

Jag är ännu inte uppe i min dagliga ranson på minst 3 liter.

En fjord för mig är ett vatten som du kan korsa och därmed nå annat land, den är ursprungligen en havsvik, även om havet senare drog sig tillbaks. Fjordar kan alltså finnas i havsband, mellan öar, och mellan öar och kustlandskap, och i inlandslandskap som tidigare var hav.

I Nrden har vi inlandsfjordar, i och för sig med bräckt vatten i sina utlopp. Inlandsfjordarna uppstod även de efter glaciärer under istiden. Beroende på storlek och geografi har vi olika benämningar på fjordar; flod, älv,av vissa återstår endast en å eller bäck etc. Även fjordar som vi räknar till saltvatten har ett ytskickt av sötvatten, som kan samlas upp och nyttjas.

Jag bor relativt närma Nordre Älv, den kan vi ta som exempel:

Nordre älv var för cirka 10 000 år sedan en djup glacial fjord.

Avslutningsvis, vi kommer nog längre i en dialog med en trevligare ton och med ett fokus på problemet.

Tyko Brae (exgen. NB) said...

Ja, visst finns det märkliga geologiska formationer. Jag tog emellertid "sjöar, fjordar och andra vattendrag" som indikator på författarens okunnighet. Vad jag vill påpeka är det förrrädiska i att anta att det råder färskvattenbrist på jorden. Andra myter är glaciäravsmältning, skogsdöden och ökenutbredningen. Jag menar att det är omoraliskt att sprida lögner och halvsanningar. Jag känner till att författaren är naturvetare. Därför borde hon begripa detta. Det går inte att påstå att 2% av vattnet är färskvatten, utan att tala om hur detta har räknats fram. Under ordovicium bodde alla i havet, som var salt. De trivdes alldeles utmärkt där. Att några dårar senare kravlade upp på land, var ett misstag. Det stora problemet var inte då, och har aldrig varit senare, brist på färskvatten. Det regnar ju ständigt. Författarens text innehåller en massa felaktigheter. Om de framförs med en trevlig ton, kan jag inte bedöma. För mig är textens innehåll mer betydelsefullt.

ANNA-LYS said...

Orka :-)

ANNA-LYS said...

Tar paus i denna blogg
ha det gott, och må väl

<3

♥ Hannele said...

Det där med hur mycket vatten vi behöver, varierar, lite mode i det. Nu sägs det att vi INTE ska dricka så mycket, Speciellt flickor blir skadade av att kissa jämnt.. får besvär sedan som gamla tanter.

Lagom är bäst.

Alien David Sousa said...

I take a bow! ;)I agree once again with you. God i hate this, agreeing so much lol
It´s hard to comment because there are parts in your Post that the translator goes insane and i dont get a word.But, im getting the essencial, i think!:)

Kisses dear Anna